Thép Hình Đức Giang khái quát về sự hình thành và phát triển của ngành công nghiệp sản xuất thép

Thép Hình Đức Giang khái quát về sự hình thành và phát triển của ngành công nghiệp sản xuất thép

MỤC LỤC

Ngành công nghiệp sản xuất thép Việt Nam là một trong những ngành mũi nhọn của nền kinh tế. Bài viết này, Thép Hình Đức Giang xin chia sẻ đến bạn đọc những kiến thức về quá trình hình thành và phát triền của ngành công nghiệp sản xuất thép Việt Nam

Quá trình hình thành

Ngành thép Công nghiệp sản xuất thép Việt Nam được bắt đầu hình thành vào năm 1960. Khu liên hiệp thép Thái Nguyên được Trung Quốc giúp đỡ xây dựng, và mẻ thép đầu tiên được ra đời vào năm 1963.  Xong do chiến tranh và những khó khăn về kinh tế, 15 năm sau, mới có sẳn phẩm thép cán. Năm 1975, nhà máy luyện thép Gia Sàng đi vào sản xuất, nhà máy này được Đức giúp đỡ để xây dựng. Lượng sản xuất của Gang thép Thái Nguyên lúc này là 100 nghìn tấn/ năm. Ở phía Nam thì có các nhà máy như VICASA, VIKIMCO,… được xây dựng để phục vụ cho nền kinh tế thời kỳ sau chiến tranh.
Năm 1976, công ty luyện kim đen miền Nam được thành lập trên cơ sở tiếp quản các nhà máy luyện, cán Thép Mini của chế độ cũ ở thành phố Hồ Chí Minh và Biên Hòa, với tổng sản lượng khoảng 80 nghìn tấn/năm.

Quá trình phát triển 

Giai đoạn từ lúc mới hình thanh 1976 đến năm 1989

Ngành thép gặp nhiều khó khăn do nền kinh tế đất nước lâm vào khủng hoảng, ngành thép không phát triển, sản lượng sản xuất ít chỉ đạt mức từ 40 đến 85 nghìn tấn/ năm.