Thép Ray P43 Tại Thép Hình Đức Giang

Thép Ray P43 Tại Thép Hình Đức Giang

MỤC LỤC

Thép ray được xem là một vật liệu quan trọng trong ngành xây dựng bởi có tính ứng dụng cao có thể áp dụng vào nhiều ngành nghề và công trình khác nhau.

Bài viết này sẽ tổng hợp tất cả thông tin cơ bản của Thép ray đến cho bạn.

 THÉP RAY TÀU P43

Thép ray tàu P43 có trọng lượng 44.65 kg/m. Chiều cao thân: 140mm. Chiều rộng đáy: 114mm. Chiều rộng mặt: 100mm. Độ dày thân: 14.5mm